Čo je X-BAG

Produkty X-BAG chránia napríklad v prípadoch:

– sledovanie polohy SIM karty

jedná sa o sledovanie bez akejkolvek známky aktivity Vášho telefónu, bez nadmernej spotreby batérie

– sledovanie polohy a obsahu MT alebo Tabletu

jedná sa o SW upravené mobilné telefóny, pričom užívateľ MT nemusí mať tušenie o týchto aktivitách

– využívanie MT k odpočúvaniu

jedná sa napr. o “mŕtvy” MT ktorý zaznamenáva zvuk a odosiela cez GSM alebo WiFi sieť

– sledovanie obsahu Laptopu

jedná sa o SW upravený laptop, pričom jeho užívateľ nemusí mať tušenie o týchto aktivitách

 – skenovanie RFID technológií

jedná sa naskenovanie a následnú výrobu kópií bezkontakt­ných (RFID) identifikačných prostriedkov akými sú napríklad karta pre vjazd do parkoviska, vstup do budovy, kancelárie, karta deaktivácie alarmu, staršie modely elektronických kľúčov k motorovým vozidlám,…

– uloženie technológií, ktoré nie je možné deaktivovať

jedná sa o preventívne uloženie technológií napríklad ak po ich deaktivovaní nie je možné vybrať a oddeliť z nich zdroj napätia (batériu – iPhone)

– dočasné uloženie rôznych predmetov

jedná sa o uloženie rizikových predmetov a prerušenie ich možnej komunikácie s okolím. Napríklad perá, hodinky, USB kľúče, diaľkové ovládanie,…